Duurzaamheid en het klimaat zijn hot topic. En -gelukkig- zien steeds meer organisaties in dat goede communicatie hierbij onmisbaar is. Om die reden zijn wij ingelust bij een aantal regio’s van de Regionale Energiestrategie (RES), ontstaan vanuit het Klimaatakkoord. Vanuit heel Nederland wordt hierbij gewerkt aan het opwekken van groene energie via duurzame warmtebronnen. Sinds 2021 maken wij bij RES-regio’s Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg deel uit van de werkgroep participatie & communicatie: dit is hoe wij op onze eigen manier bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen.

Wij zorgden voor:
✓ Interne communicatie
✓ Externe communicatie
✓ Stakeholdercommunicatie

Betrokkenheid met de juiste communicatie

Een succesvolle energietransitie vraagt om teamwork. RES-regio’s hebben te maken met een hoop stakeholders. Om doelen te bereiken is het belangrijk om al deze partners aan boord te krijgen, nauw betrokken te houden en te blijven voorzien van relevante informatie. Onze taak binnen de projectgroep? De programmateams van beide RES-regio’s voorzien van krachtige communicatieondersteuning. Met deze interne communicatie zorgen we ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op (blijven) staan, de taken helder zijn en de klimaatdoelen blijven leven bij alle betrokkenen.

Hoe wij ons hiervoor inzetten? Zo!

 • Maandelijkse updates
  We blijven betrokkenen informeren via een maandelijkse nieuwsbrief vol nieuws, updates en inzichten.
 • Kennisdeling
  We organiseren inspirerende themabijeenkomsten, congressen en masterclasses. Zo creëren we een platform voor kennisuitwisseling en inspiratie.
 • Zichtbaarheid
  Onze social media content zorgt voor zichtbaarheid en betrokkenheid. Dit brengt de energietransitie dichter bij inwoners van de regio’s.
 • Beleidsteksten
  Met een scherpe pen redigeren we beleidsteksten zodat deze niet alleen helder, maar ook te begrijpen zijn voor het grote publiek.
 • Strategisch advies
  We bieden communicatieadvies op maat, die past bij de unieke uitdagingen en kansen binnen de energietransitie.

Wij zijn trotse partner van de RES

Onze samenwerking met de RES-organisaties in Limburg laat zien hoe passende communicatie (voor elke doelgroep) bijdraagt aan het behalen van doelstellingen. Met in het bijzonder: klimaatdoelstellingen, waar we allemaal mee te maken hebben. Door samen te werken, kennis te delen en continu te communiceren, maken we de energietransitie niet alleen een verantwoordelijkheid van ons allemaal, maar ook een succes van ons allemaal.

Maak kennis met Sayenne Hermans

Marketing- en communicatieadviseur

Het hart van deze gedreven adviseur ligt bij non-profit en duurzaamheid. Van vraagstukken zoals deze wordt Sayenne daarom erg enthousiast. Tekstschrijven, conceptcreatie, creatieve ideeën spuien of projecten managen: ze draait haar hand er niet voor om.

Sayenne Hermans

Marketing- en communicatieadviseur