Iedereen kan in een situatie terecht komen waarbij hij het gedrag van een ander niet begrijpt en zich zorgen maakt. Soms is het dan wenselijk om informatie te krijgen of advies in te winnen. Hiervoor is in 2020 in Noord-Limburg Meldpunt Signaal geopend. Professionals bieden via dit meldpunt een luisterend oor, schatten (de ernst van) de situatie in en kunnen advies geven. Tot het moment waarbij wij als Makkers in dit project invlogen, was er nog weinig bekendheid gegeven aan Meldpunt Signaal. Wij zorgden dat Noord-Limburg wél van het bestaan van dit nieuwe meldpunt afwist en gaven eind 2020 die bekendheid een boost.

Wij zorgden voor:
✓ Communicatiestrategie
✓ Website-ontwikkeling
✓ Copy
✓ Communicatiemiddelen

Communicatiestrategie voor de drie doelgroepen

Tijdens een intensieve doelgroepensessie brachten we de verschillende doelgroepen van Meldpunt Signaal in kaart. Om hier een compleet en reëel beeld van te krijgen, deden we dit samen met de projectleider, ervaringsdeskundigen en een telefoniste van Meldpunt Signaal.

We ontdekten dat de verschillende doelgroepen elk op een andere wijze in aanraking met een persoon met verward gedrag. Hierdoor zitten er grote verschillen in behoeften en verwachtingen voor Meldpunt Signaal. De doelgroepen vragen daarom elk om een aangepaste boodschap. Deze doelgroepsituaties zijn:

  • In privésfeer bij inwoners
  • Tijdens werktijd van werkenden
  • Vanuit een behandelrelatie als (zorg)professional

Op basis van de sessie werden waardeproposities uitgewerkt: deze spelen in op de functionele en emotionele behoeften van de doelgroepen en zijn gekoppeld aan de belofte en bewijslast van Meldpunt Signaal. Dit vormde in een later stadium de basis voor de websitestructuur en -teksten.

Daarnaast gaven we de communicatiestrategie vorm waarin de focus lag op 1) Het vertellen van ervaringsverhalen en 2) Het activeren van partners voor het verder verspreiden van communicatie.

De uitwerking in communicatiemiddelen

De huisstijl van Meldpunt Signaal kon ook wel een opfrisser gebruiken: deze is nu aansprekend, toegankelijk en duidelijk voor de verschillende doelgroepen. Het proces dat de doelgroep doorloopt: van onbegrip, naar zorgen, naar twijfel, naar actie wordt duidelijk visueel in beeld gebracht. Sturen richting actie, dus.

Nieuwe website & content

Gedurende het traject is er besloten om tóch een nieuwe website voor Meldpunt Signaal te ontwikkelen. Voor elke doelgroep hebben we een aparte landingspagina gecreëerd die aansluit bij hun eigen belevingswereld. Dit maakte het mogelijk om de copy en informatie aan te bieden die aansluit bij de behoeften van de doelgroep.

Daarnaast hebben we aansprekende content ontwikkeld die door de gemeentes en aangesloten partners verspreid kon worden via hun kanalen en locaties, zoals social media berichten en posters en flyers. Al het materiaal is openbaar beschikbaar gemaakt op de website, zodat deze eenvoudig verspreid konden worden.

“MarketingMakkers heeft voor Meldpunt Signaal communicatiemiddelen ontworpen. Vanuit de basis geredeneerd: wat wil de lezer weten, waar zit voor hem de winst, hoe creëren we nieuwsgierigheid? De campagne is speels van opzet, met een twist. Dat wat we zochten heeft MarketingMakkers weten om te zetten in beeld. Complimenten daarvoor!”

Ester Verhaag - Projectleider Aanpak personen verward gedrag Limburg-Noord

De motor achter deze case: Niek Geurts

Marketingadviseur en know-everything dit vraagstuk

Niek, Makker van het eerste uur, krijgt energie van het oplossen van vraagstukken als deze. Met zijn snelle ingevingen en sterk strategisch inzicht weet hij binnen no time wie of wat er nodig is om tot het beste resultaat te komen. En als de ideeën eenmaal stromen, is hij niet meer te stoppen.

Maak kennis met: Niek Geurts

Adviseur en algemeen directeur