Samenwerking sales, marketing, productie en R&D leidt tot klantgerichte productinnovatie

Je marketeers en verkopers zijn de schakel tussen je bedrijf en je klant. Jammer genoeg verloopt de kennisoverdracht meestal maar eenzijdig. Je probeert immers iets te verkopen. Vaak wordt er wel naar de klant geluisterd, maar met de intentie om de verkoopstrategie erop aan te passen. Wat bedrijven minder doen is naar de klant luisteren om hun eigen dienstverlening te verbeteren, of om nieuwe producten te ontwikkelen op basis de opgedane kennis.

Hiervoor moeten je verkopers en marketeers de klant observeren tijdens het gebruik van het product, om vervolgens haar behoeften analyseren. Vraag je klant eens om advies en verbeterpunten, zij gebruiken jouw product immers elke dag.

Vervolgens is het zaak om de opgedane kennis ook echt te gebruiken om producten te verbeteren of om nieuwe producten te ontwikkelen. Dit betekent dat de marketing- en verkoopafdelingen betrokken moeten worden in het ontwikkelproces van nieuwe producten of diensten (NPD-proces) of bij R&D.

VRAAG JE KLANT EENS OM ADVIES EN VERBETERPUNTEN, ZIJ GEBRUIKEN JOUW PRODUCT OF

DIENST IMMERS ELKE DAG.

Ook productiemedewerkers moeten betrokken worden in het NPD-proces. Ze zijn dagelijks met het product bezig en signaleren daardoor snel gebreken en verbeterpunten. Verder kunnen ze helpen om het hele NPD-proces te innoveren en optimaliseren.

Bijkomend voordeel van deze samenwerking is dat deze afdelingen meer respect voor elkaar krijgen. Ze weten beter van elkaar wat ze doen en gaan elkaars waarde steeds meer zien. Een dergelijk samenwerking zorgt ook voor een algehele motivatie boost in je bedrijf. Strategisch inbreng en motivatie gaan hand in hand. Iedereen denkt het immers beter te weten en zodra werknemers erachter komen dat ideeën en suggesties gewaardeerd worden gaan ze twee keer zo hard werken. Organiseer bijeenkomsten waarin strategische keuzes worden gemaakt niet in een kantoortje, maar op de werkvloer. Laat iedereen op vrijwillige basis deelnemen. Een missie, visie of strategie opgesteld met werknemers uit alle lagen van de organisatie wordt automatisch breder gedragen.

Wanneer je marketing en sales in het NPD-proces betrekt, betrek je indirect de stem van de klant. Is het niet nog beter als je je klant direct in het productontwikkelingsproces betrekt? Lees hier waarom en hoe je klanten in je NPD-proces zou moeten betrekken.

Je marketeers en verkopers zijn de schakel tussen je bedrijf en je klant. Jammer genoeg verloopt de kennisoverdracht meestal maar eenzijdig. Je probeert immers iets te verkopen. Vaak wordt er wel naar de klant geluisterd, maar met de intentie om de verkoopstrategie erop aan te passen. Wat bedrijven minder doen is naar de klant luisteren om hun eigen dienstverlening te verbeteren, of om nieuwe producten te ontwikkelen op basis de opgedane kennis.

Hiervoor moeten je verkopers en marketeers de klant observeren tijdens het gebruik van het product, om vervolgens haar behoeften analyseren. Vraag je klant eens om advies en verbeterpunten, zij gebruiken jouw product immers elke dag.

Vervolgens is het zaak om de opgedane kennis ook echt te gebruiken om producten te verbeteren of om nieuwe producten te ontwikkelen. Dit betekent dat de marketing- en verkoopafdelingen betrokken moeten worden in het ontwikkelproces van nieuwe producten of diensten (NPD-proces) of bij R&D.

VRAAG JE KLANT EENS OM ADVIES EN VERBETERPUNTEN, ZIJ GEBRUIKEN JOUW PRODUCT OF

DIENST IMMERS ELKE DAG.

Ook productiemedewerkers moeten betrokken worden in het NPD-proces. Ze zijn dagelijks met het product bezig en signaleren daardoor snel gebreken en verbeterpunten. Verder kunnen ze helpen om het hele NPD-proces te innoveren en optimaliseren.

Bijkomend voordeel van deze samenwerking is dat deze afdelingen meer respect voor elkaar krijgen. Ze weten beter van elkaar wat ze doen en gaan elkaars waarde steeds meer zien. Een dergelijk samenwerking zorgt ook voor een algehele motivatie boost in je bedrijf. Strategisch inbreng en motivatie gaan hand in hand. Iedereen denkt het immers beter te weten en zodra werknemers erachter komen dat ideeën en suggesties gewaardeerd worden gaan ze twee keer zo hard werken. Organiseer bijeenkomsten waarin strategische keuzes worden gemaakt niet in een kantoortje, maar op de werkvloer. Laat iedereen op vrijwillige basis deelnemen. Een missie, visie of strategie opgesteld met werknemers uit alle lagen van de organisatie wordt automatisch breder gedragen.

Wanneer je marketing en sales in het NPD-proces betrekt, betrek je indirect de stem van de klant. Is het niet nog beter als je je klant direct in het productontwikkelingsproces betrekt? Lees hier waarom en hoe je klanten in je NPD-proces zou moeten betrekken.